Menu

O podjetju
Močnik d.o.o Novaki

30 let tradicije
Kontaktirajte nas
družinsko podjejte cepljenje drv na stroju za cepljenje
ustanovitev

Družinsko podjetje

Jožef Močnik
Podjetje Močnik d.o.o. Novaki je družinsko podjetje, ki ga je ustanovil Jožef Močnik. Začetki podjetja segajo v leto 1989/90 z žaganjem hlodovine in odprodajo lesa. Leta 1990 je sledila ustanovitev d.o.o.-ja in pričetek z izdelovanjem palet za italijanski trg. Proizvodnja se je z leti širila in leta 1998 je sledila izgradnja sedanje proizvodnje.

Podjetje Močnik d.o.o. je malo podjetje. Lastnik in prokurist podjetja je Jožef Močnik. Direktor pa njegov sin Jaka Močnik. Podjetje ima danes 29 zaposlenih.

Za cerkljansko območje veljamo za eno najuspešnejših malih podjetji. Konkurenčno smo zelo napredni, saj se prilagajamo svojim kupcem, delamo po naročilih in smo cenovno prilagodljivi.

30 let tradicijeFSC logoPEFC-logo
Kontaktirajte nas v kolikor želite izdelke FSCR in PEFCTM

Pomembni dogodki v
poslovanju podjetja

1989

Ustavnovitev podjetja

Leta 1989 je Jožef Močnik ustanovil podtjejte, ki se je začelo ukvarjati z žaganjem hlodovine in odprodajo lesa.

1990

Ustanovitev d.o.o.

Leta 1990 je sledila ustanovitev d.o.o.-ja in pričetek z izdelovanjem palet za italijanski trg.

1998

Širitev proizvodnje

Proizvodnja se je z leti širila in leta 1998 je sledila izgradnja sedanje proizvodnje.

2007

Širitev dejavnosti na prevozništvo

Zaradi lastnih potreb je leta 2007 sledila razširitev dejavnosti na prevozništvo. Kupili smo dve novi tovorni vozili.

2008

Nakup proizvodne linije za izdelavo palet

Naročil v naslednjih letih je bilo vedno več zato samo ročna izdelava palet ni bila več učinkovita in konkurenčna. Tako se je leta 2008 izvedla največja investicija do takrat – nakup linije za izdelavo palet, posledično se je povečalo tudi število zaposlenih. Danes imamo v proizvodnji dve linije za zbijanje palet.

2009

Iskanje novih trgov

Leta 2009 se je zaradi gospodarske krize v Sloveniji iskalo nove rešitve in trge, zato se je pričelo sodelovanje z Bosno in Hercegovino in prodaja drv za kurjavo.

2015

Razširitev poslovanja na več novih trgov

Do leta 2015 se je podjetje še razširilo. Podjetje posluje na območju Slovenije, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in nekaj Avstrija.

2015

Modernizacija opreme

Leta 2015 se je proizvodnja modernizirala z novo žago za razrez hlodovine in nove linije za izdelavo palet.

2016

Nakup novih tovornih vozil

Leta 2016 se je zaradi potreb po prevozu hlodovine kupilo še dva nova gozdarska tovorna vozila.

2018

Posodobitev proizvodnje

V letu 2018 smo proizvodnjo še posodobili, tako da smo žago za razrez hlodovine zamenjali za novo, zmogljivejšo žago, poleg tega smo kupili oziroma zamenjali še nekaj drugi strojev.

2019

Nov stroj za cepljenje drv

Leta 2019 smo kupili še stroj za cepljenje drv, z njim je izdelava drv na paletah za kurjavo veliko hitrejša in lažja.

Naša glavna panoga delovanja je C16.240 - Proizvodnja lesene embalaže. 
Panoga beleži trend vsakoletne rasti prihodkov in rasti nivoja čistega dobička. 
Manjši padec je zabeležila le o pojavu gospodarske krize v letu 2008.

30 let tradicije

Vizija podjetja

Želimo biti učinkoviti, prilagodljivi, uspešni podjetniki na področju lesne industrije in prevozništva. V prihodnosti se želimo še razširiti v vseh dejavnostih, ki jih opravljamo. Trudimo se slediti in prilagajati trgu tako pri nas, kot tudi v tujini na področju lesne industrije in prevozništva.

Poslanstvo podjetja

V podjetju Močnik d.o.o. Novaki učinkovito in odgovorno izvajamo vse dejavnosti. Odkupujemo vse gozdno lesne sortimente od lastnikov gozdov v Sloveniji. Namen našega poslovanja je, da vse dejavnosti izvajamo premišljeno, učinkovito in v dobro vseh, tako nas samih kot tudi naših kupcev. Razlika med sedanjim poslanstvom in tem kar želimo doseči v prihodnosti je, da bi bili v prihodnosti bolj prepoznavni, učinkovitejši, se še bolj razvili in modernizirali na lesnem in prevozniškem trgu v vseh državah s katerimi že poslujemo in se razširili še na druge trge.

Podjetje v številkah

25.000 m3
odkupljenega
lesa letno
11 vozil
za transport v
voznem parku
29
Zaposlenih
7
različnih držav v katerih
poslujemo

V kolikor imate kaj hlodovine na zalogi, kaj za posekati ali prepeljati se oglasite pri nas.

Pokličite nas

Potrebujete drva za kurjavo? Naročite sedaj.

+386 5 3775 343
info@mocnik-novaki.si